Fanzine ‘El nostre pes en la balan莽a’ [Adala 路 Delta]

8,00 

Lletres de Delta + Reflexions i poesies 2022-2023